چیدمان مرتبط با آشپزخانه به روش مدرن

0
10

اتاق نشیمن به طور مستقیم در مجاورت آشپزخانه واقع شده است

که در تنهای رنگی خاکستری و نور طبیعی تزئین شده است و اشاره ای ظریف از طراحی مدرن و صنعتی دارد.

یک میز جداگانه چوبی از زیر نوار ناهار خوری که حاوی یک چراغ میز طراحی و دفتر اداری است.

میز آشپزخانه یک منطقه غذا را در انتهای دیگر میز آشپزخانه کوتاه تشکیل می دهند.